Ana İçeriğe Git

SAHNE TOZU TİYATROSU SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİK KATILIM KOŞULLARI

- Sahne Tozu Tiyatrosu Samsung Galaxy Z Flip Cep Telefonu Etkinliği, 9 Şubat – 22 Şubat 2021(23.59) tarihleri arasında Sahne Tozu Tiyatrosu Instagram sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Etkinliğe katılım Türkiye’de yaşayanlara açıktır. 

- Etkinliğe 18 yaşından küçüklerin katılması ve ödülü kazanmaları durumunda kanuni temsilcilerinden(anne, baba vs.) yazılı izin alınması gerekmektedir.

- Etkinlikte takipçilerimiz kuralları yerine getirerek etkinliğe katılmaya hak kazanırlar. Etkinliğe katılımın sağlanabilmesi için;

• Instagram’da Sahne Tozu Tiyatrosu(@sahnetozutiyatrosu) ve Cep Tiyatrosu(@ceptiyatrosu) sayfalarının takip edilmesi,

• Etkinlik görselinin altına 1 kişinin etiketlenmesi 

• Cep Tiyatrosu uygulamasının indirilmesi gerekmektedir.

- Kullanıcılar diledikleri kadar yorumla etkinliğe katılım sağlayabilirler.

- Sahne Tozu Tiyatrosu, gerçekliğinden şüphe ettiği veya yalnızca etkinlik için oluşturulduğunu düşündüğünü Instagram hesaplarını etkinliğe dâhil etmeme hakkına sahiptir.

- Etkinlik sonunda kurallara uyan kişiler arasından etkinlik sonucunda belirlenecek 1 kişi Samsung Galaxy Z Flip 256 GB Siyah Renkli Katlanabilir Cep Telefonunun sahibi olacaktır. Hediye gönderiminin şubat ya da mart ayı içinde yapılması planlanmaktadır. 

-Etkinliğin kazananı 25 Şubat tarihinde Sahne Tozu Tiyatrosu Instagram sayfası üzerinden online çekiliş sitesi aracılığıyla açıklanacaktır.

- Kazanan kullanıcı iletişim bilgilerini direkt mesaj yolu ile tarafımıza eksiksiz ilettikten sonra kendisiyle ödülü hakkında iletişime geçilecektir.

- Etkinlik tüm katılımcılara açıktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yurt dışından katılımda bulunanlar ödül kazanamaz.

- Katılımcılar sadece kendilerine ait iletişim bilgileriyle etkinliğe katılabilirler ve gönderdikleri iletişim bilgilerinin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

- Bilgisayar virüsleri veya böcekleri, ağ kesintileri, tahrifat, yetkisiz müdahale, sahtekârlık, teknik arıza veya diğer sebepler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere Sahne Tozu Tiyatrosunun kontrolü dışında kalan ve etkinliğin yönetimini, güvenliğini, adilliğini, bütünlüğünü veya uygun bir şekilde yürütülmesini bozan veya etkileyen durumlar nedeniyle etkinliğin uygulanması mümkün değilse, Sahne Tozu Tiyatrosu kendi takdiriyle etkinliği iptal etme, sonlandırma, şartları ve hükümleri değiştirme veya etkinliği askıya alma ve etkilenen katılımları çıkarma hakkını saklı tutar.

- Katılımcı ödül hakkını başka bir kişiye devredemez, ödülünü değiştiremez ya da ödülün nakit karşılığını talep edemez.

- Sahne Tozu Tiyatrosu, kazananın açıklanmasından itibaren 3 gün içinde ödülün kabul edildiğine dair bir yanıt almadığı takdirde, ödülü geri çekme veya ödülü bir yedek kullanıcıya verme hakkını saklı tutar.

- Bu etkinlik hiçbir şekilde Facebook veya Instagram ile ilişkili değildir. Facebook veya Instagram hiçbir şekilde bu promosyon için sponsorluk desteği, onayı vermemektedir veya kampanyayı yönetmemektedir. Verdiğiniz bilgiler sadece bu etkinlik için kullanılacaktır. Katılımcılar etkinliğe katılmakla Facebook veya Instagram’dan hiçbir talepte bulunmayacaklarını ve ayrıca Facebook veya Instagram’ı promosyonla bağlantılı her türlü yasal yükümlülükten ari tutacaklarını kabul etmektedir.

- Sahne Tozu Tiyatrosu, katılımcıları ve kazananları ödülü vermeden önce doğrulama hakkını saklı tutar. Bu amaçla katılımcının adı, soyadı, yaşı, adresi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bilgilerini doğrulatabilir. Sahne Tozu Tiyatrosu, bu Katılım Koşulları’nın birinin ihlal edildiğine veya bir katılımcının Promosyona katılarak haksız avantaj elde ettiğine ya da sahtekarlık yoluyla ödül kazandığına dair makul kanıt bulunması halinde, ödül vermeme, kazanılan ödülü geri çekme ve promosyona tekrar katılımı reddetme hakkını saklı tutar.

- Kazananların etkinlik nedeniyle doğabilecek makul tanıtım çalışmalarına katılmaları zorunludur. Bu tür tanıtım faaliyetlerine katılımla bağlantılı olarak meydana gelebilecek masraflar ödenmeyecektir.

- Etkinlik süresince elde edilen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanılacaktır. Sahne Tozu Tiyatrosu, etkinliğin yönetimi amacıyla verilerin işlenmesi sırasında takipçi verilerini üçüncü kişilere sadece promosyonun amaçları doğrultusunda paylaşabilir.

-Katılımcılar etkinliğe katılarak kendilerine ilişkin tüm bilgilerin, içerik, görsel, ses kaydı, sosyal medya paylaşımı olmak üzere her türlü hususun görsel(televizyon kanalı, internet kanalı, abonelik içeren kanallar vb.), yazılı ve sosyal medya mecralarında kullanılmasına, paylaşılmasına, yayınlanmasına, işlenmesine, çoğaltılmasına ve saklanmasına 6698 sayılı KVKK, FSEK ve her türlü mevzuatın en geniş anlamı ile yetki verdiklerini bu konuda bilgilendirildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

-Katılımcılar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Markalar Hakkındaki Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

-Bu Şartlar ve Hükümler (ve bunlarla ilgili olarak veya bunlardan doğabilecek sözleşme dışı anlaşmazlıkların çözümü) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’yla düzenlenecektir.

-Etinliğe katılan herkes, yukarıda yazan koşulları kabul etmiş sayılır.