SAHNE TOZU TİYATROSU

MEB ONAYLI KURS KAYITLARI BAŞLADI

Genel

02 Ekim 2019

Sahne Tozu | Haber - MEB ONAYLI KURS KAYITLARI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim programları için kayıtlarımız devam ediyor. 

-Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi (320 saat)

-Eğiticinin Eğitimi (45 saat)

-Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi (30 saat)

-Temel Oyunculuk Eğitimi (96 saat)


Kurs detayları ve kontenjan durumunu öğrenmek için 0552 538 45 30 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

 

Yaratıcı Drama Liderliği

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği” kurs programında verilen tanımda “Yaratıcı drama herhangi bir konunun, içeriğin, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden yararlanılarak, bir grupla ve bu grubu oluşturan bireylerin kendi yaşantılarından yola çıkarak, bildiğimiz çocuk oyunları ve diğer oyunların özelliklerini de işe katarak, oynuyormuş gibi süreçlerde canlandırmasıdır. Yaratıcı drama katılımcıların yaparak-yaşayarak öğrendikleri bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrenciler (katılımcılar) sıralarında oturmak yerine, derse etkin olarak katılmaktadırlar. Dersin içeriğinin öğrenciler tarafından özümsenmesi, içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilip üzerinde düşünüldükten sonra dışa vurulması yaratıcı dramanın eğitsel amaçlarındandır.”

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda MEB müfredatına bağlı olarak verilen program, 320 ders saattir.

Eğiticinin Eğitimi

Programdaki gelişim ve öğrenme psikolojisi, eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim teorileri, öğrenme ve öğretme teknikleri, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim programı modelleri ve ölçme-değerlendirme gibi konular; projeksiyon, bilgisayar, yazı tahtası, slayt gösterimi, eğitim notları ve alana ilişkin birçok kitap ile MEB müfredatı çerçevesinde işlenmektedir. 

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda MEB müfredatına bağlı olarak verilen program, 45 ders saattir.

Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi 

Etkili konuşma ve diksiyon derslerine; oyuncu olmak isteyen, spikerlik ve sunuculuk yapmak isteyen, işi gereği sunum yapan, konferans veren ve Türkçe’ye ilgi duyan herkes katılabilir. Bunun yanı sıra oyuncu olup tiyatroda dil kullanımını geliştirmek isteyenler de bu eğitimi tercih edebilir.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda MEB müfredatına bağlı olarak verilen program, 30 ders saattir.

Temel Oyunculuk

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda, en temel kavram ve ilkelerle oyunculuk sanatına giriş yapılır. Eğitimler, kusursuz bir sanatçı yetiştirmek iddiasını değil; bu disiplinle meşgul olan istekli kişilere birtakım farkındalıklar ve hazırbulunuşluk sağlama hedefini taşımaktadır. Dolayısıyla eğitimlerin en önemli hedeflerinden biri, katılımcıların kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlamaya çalışmasıdır. Bu çalışmalarda temel kavramların belli bir disiplin ve gözetimde sahne üzerinde yaşatılarak (tecrübe ile) kazandırılması, önemli olduğu kadar eğlenceli bir süreçtir. Eğitimler, sosyal iletişimi (bir parça) güçlendirebilmek açısından da tercih edilebilecek davranış kazandırma süreçleri olarak değerlendirilebilir. Nitekim çalışmalar, her şeyden önce, katılımcıların ekip arkadaşlarının düşüncelerini anlayabilmesi, içinde bulunduğu ortamı okuyabilmesi ve onlarla saygı çerçevesinde iletişim kurabilmesi anlayışıyla gerçekleştirilir.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nda MEB müfredatına bağlı olarak verilen program, 96 ders saattir.